ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำและปูพื้นด้วยอิฐคอนกรีตตัวหนอน 30 ชั่วโมง2020
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง6060
3ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง3030