ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
2พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง8080
3ตำแหน่งบริกร 30 ชั่วโมง2121
4ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง1510
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง2018