ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2525
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 ชั่วโมง8585
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง4040
4การจัดสวน 18 ชั่วโมง2727
5การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
6การจัดการน้ำแบบพอเพียงด้วยระบบโซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง5050
7การประกอบอาหารว่าง 30 ชั่วโมง5050
8การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง100100
9การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง5050
10การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง7571
11การขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง3939
12การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง5050