ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสานหมวกจากต้นกก 18 ชั่วโมง195192
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 30 ชั่วโมง5050
3การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง175175
4การทอผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง7575
6การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
7การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง100100
8การถักพรมเช็ดเท้า 18 ชั่วโมง245240
9การประกอบอาหารไทย (อาหารจานเดียว) 18 ชั่วโมง2020
10การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง225224
11การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ชั่วโมง7575