ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง4027
2พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก ระดับ 1 30 ชั่วโมง6060
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ (การฝึกตามความสามารถ) CBT 30 ชั่วโมง44
4ช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 560 ชั่วโมง2215
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง1514
6ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2222
7ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง4947
8เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ชั่วโมง2018
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง1712