ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D) 30 ชั่วโมง5050
2การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง3534
3การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง9999
4การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3030
5เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง2221
6ช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ1 30 ชั่วโมง2525
7การเชื่อมท่อพอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) 30 ชั่วโมง6969
8การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3434
9การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator 30 ชั่วโมง6464
10การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง3030
11การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง5252
12การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง3636
13ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1211
14การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง3030
15การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง3434
16การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 ชั่วโมง4242
17ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ (CAD2D) 30 ชั่วโมง1616
18การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง6060
19การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง2121
20การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3333