ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง3030
2ช่างเชื่อมไฟฟ้าระดับ1 30 ชั่วโมง2525
3การควบคุมหุ่นยนต์ในระบบงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3333
4การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง9999
5การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง6060
6ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1211
7การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง3534
8ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ(CAD2D) 30 ชั่วโมง1616
9เทคโนโลยีการควบคุมระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง2221
10การควบคุมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง3030
11การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 ชั่วโมง4242
12การเชื่อมท่อพอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) 30 ชั่วโมง6969
13การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง2121
14การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัวในอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3030
15การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator 30 ชั่วโมง6464
16การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง3434
17ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3มิติ(CAD3D) 30 ชั่วโมง5050
18การใช้ระบบควบคุมแบบซีเควนซ์ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3434
19การเขียนโปรแกรมสำหรับงานประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 30 ชั่วโมง5252
20การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง3636