ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2525
2การทำมาลัยกรผ้าขาวม้า 18 ชั่วโมง4545
3ช่างประปาและสุขภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
4การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสังเคราะห์ 30 ชั่วโมง2020
5การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2020