ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง32
2การตลาดออนไลน์ด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2020
4การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง4040
5ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง83
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง32
7ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง87