ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง4848
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง7875
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง5048
5ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2222
6ช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ 30 ชั่วโมง7271
7ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง100100
8ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง33
9การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
10ช่างตัดผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง6453
11การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง4040
12การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
13การบริหารจัดการสินค้า 30 ชั่วโมง2323
14เทคโนโลยีการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง2020
15การทำผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้า 30 ชั่วโมง2020
16การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 30 ชั่วโมง4040
17การสร้างจิตสำนึกในการรักองค์กร 30 ชั่วโมง2121
18การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง2222
19การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง2020
20ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง3922
21ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ2 30 ชั่วโมง2020
22การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง9594
23ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง7068
24การบำรุงรักษา และการขับรถยก (Forklift) อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง00
25ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง2510
26การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2525
27การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและงานเดคูพาจ 30 ชั่วโมง2020
28การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2221
29การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
30การนวดหม้อเกลือ30ชั่วโมง 30 ชั่วโมง4646
31การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4040