ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำเปลญวน 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
3การทำกระเป๋าจากผ้า 30 ชั่วโมง2121
4การทำการตลาดออนไลน์ผ่าน e-Marketplace 18 ชั่วโมง3030