ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2221
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2625
3สาขาการสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2525
4พนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง158
5การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์ 30 ชั่วโมง4242
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง64
7พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงานระดับ2 30 ชั่วโมง2020
8ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1915