ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 280 ชั่วโมง1413
3การบำรุงรักษารถโหลดเดอร์ 30 ชั่วโมง2929
4การเชื่อม TIG สำหรับงานสแตนเลส 30 ชั่วโมง2727
5ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง54
6พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง65
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2727
9ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1818
10การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2929
11มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020