ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2020
2การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง2929
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2727
4ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 280 ชั่วโมง1413
5การบำรุงรักษารถโหลดเดอร์ 30 ชั่วโมง2929
6พนักงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ(ประเภทที่อยู่อาศัย) 30 ชั่วโมง2020
7การเชื่อมทิก (TIG) เหล็กสเตนเลสต่อฟิลเลท 30 ชั่วโมง2727
8ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1818
9มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
10ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง65
11ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ 280 ชั่วโมง54