ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง203192
2การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง9292
3การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2525
4การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง1919
5พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 30 ชั่วโมง1512
6การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2828
7การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) (On-Site available) 30 ชั่วโมง1919
8ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง262245
9PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง100100
10การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชั่วโมง8080
11ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง119119
12การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2525
13การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง4141
14PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2222
15การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง5050
16การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง291291
17พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง267250
18เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 ชั่วโมง2828
19การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง9898
20การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง222218