ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2121
2การติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ 30 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
4การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
5การเชื่อมผลิตภัณฑ์จากโลหะ 30 ชั่วโมง2020