ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมผลิตภัณฑ์จากโลหะ 30 ชั่วโมง2020
2การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 30 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
4การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง2121
5การติดตั้งฝ้าเพดานทีบาร์ 30 ชั่วโมง2020