ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 ชั่วโมง4039
2การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง183173
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2828
4แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง11
6การจัดดอกไม้สด 30 ชั่วโมง6060
7การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง4040
8การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง4343
9การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
10พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง100
11ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง65
12การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
13การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชั่วโมง2525
14ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง53
15การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง5754
16พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง101100
17การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4744
18เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง2018
19เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2015
20เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 ชั่วโมง2525
21ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง8073
22แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 ชั่วโมง2020
23สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง2219
24ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง2020
25การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2018
26ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง4542
27การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
28การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง4543