ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง101100
2การบริการที่เป็นเลิศ 30 ชั่วโมง4040
3แผนกผู้ผลิตอาหาร(FoodProduction)ตำแหน่งเดมี-เชฟ(Demi-Chef) 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ 30 ชั่วโมง2015
5การจัดดอกไม้สด 30 ชั่วโมง6060
6ช่างเชื่อมแม็ก 560 ชั่วโมง11
7แผนกแม่บ้าน(Housekeeping)ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพัก 30 ชั่วโมง2020
8ช่างเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
9ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง65
10ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง8073
11พนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง100
12ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง53
13สาขาพนักงานแม่บ้านของโรงแรม 280 ชั่วโมง2219
14ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2828
15เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง2018
16การแปรรูปอาหารทะเล 30 ชั่วโมง2525
17ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง2020
18การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2018
19ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ช่วยแม่บ้านโรงแรม 30 ชั่วโมง4542
20การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020
21การต่อเรือไฟเบอร์กล๊าส 30 ชั่วโมง4039
22การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
23การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4744
24เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel 30 ชั่วโมง2525
25การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง183173
26การทาสีอาคาร 30 ชั่วโมง4343
27การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง5754
28การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ชั่วโมง4543