ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษารถยนต์ (คาร์แค) 60 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 60 ชั่วโมง2020
3การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพือการเกษตร 60 ชั่วโมง2020