ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานผลิตภัณฑ์จากวัสดุต่างๆ 30 ชั่วโมง2525
2การผูกผ้าและจับจีบผ้าประดับ 30 ชั่วโมง4343