ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง3434
2ช่างปูกระเบื้อง 280 ชั่วโมง120
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง50
4การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง8080