ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1สาขาเทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2724
2เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง3030
3การบำรุงรักษาด้วยตนเองเชิงปฏิบัติตามแนวคิดTPM 30 ชั่วโมง3030