ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชั่วโมง2727
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง125124
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง183168
4การบำรุงรักษารถบรรทุก 30 ชั่วโมง2221
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4040
6การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง128128
7การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง385373
8การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
9การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2020
10การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชั่วโมง6056
11มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ 30 ชั่วโมง121121
12PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2929
13ช่างควบคุมเครื่องกลึงCNCระดับ2 30 ชั่วโมง2020
14การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง1818
15การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4343
16การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2423
17การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง2525
18ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชั่วโมง4036
19การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 30 ชั่วโมง4040
20การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง180180
21การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2019
22การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
23กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมManufacturingProcesses 30 ชั่วโมง6868
24การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง8985
25การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 2 30 ชั่วโมง2020
26ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง8077
27การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 30 ชั่วโมง2020
28การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ 2 30 ชั่วโมง2016
29ระบบนิวเมติกขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2019
30การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2020
31เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง132131
32การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
33การใช้งานระบบDCSขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง3939
34การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2525
35ช่างเทคนิคปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล 30 ชั่วโมง2524
36การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV 30 ชั่วโมง2323
37การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1212