ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 2 30 ชั่วโมง4036
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4040
3ช่างเทคนิคปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล 30 ชั่วโมง2524
4การตรวจสอบงานเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
5การพัฒนาทักษะงานแม่บ้าน 30 ชั่วโมง2525
6ช่างเชื่อมแมเหล็กกล้าแผ่นหนา(MAG) 30 ชั่วโมง2727
7ช่างควบคุมเครื่องกลึงCNCระดับ2 30 ชั่วโมง2020
8การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2020
9PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2929
10การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2423
11การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง 30 ชั่วโมง4040
12การเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2020
13การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ2 30 ชั่วโมง2020
14การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชั่วโมง6056
15ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง183168
16การติดตั้งใช้งานไมโครติกเราเตอร์ ขั้นสูง 30 ชั่วโมง1818
17การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 30 ชั่วโมง2020
18มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการบริการ 30 ชั่วโมง121121
19ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง8077
20การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2525
21การบำรุงรักษารถบรรทุก 30 ชั่วโมง2221
22การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง180180
23การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4343
24การควบคุมด้วยระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1212
25การใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานอุตสาหกรรมระดับ2 30 ชั่วโมง2016
26เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง132131
27การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 30 ชั่วโมง2020
28กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมManufacturingProcesses 30 ชั่วโมง6868
29การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง128128
30การใช้งานระบบDCSขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง3939
31การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง2020
32การใช้และบำรุงรักษารถบรรทุกใช้ก๊าซNGV 30 ชั่วโมง2323
33ระบบนิวเมติกขั้นพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2019
34การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง8985
35การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 30 ชั่วโมง2019
36เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง125124
37การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง385373