ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแต่งผมสุภาพบุรุษ 30 ชั่วโมง2016
2อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการค้า 18 ชั่วโมง2019