ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2525
2ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่ 18 ชั่วโมง5041
3ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง1918
4แผนกผู้ผลิตอาหาร (Food Production) ตำแหน่งเดมี-เชฟ (Demi-Chef) 30 ชั่วโมง4442
5เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2121
6การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง2017
7การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ2 30 ชั่วโมง1512
8การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการทำธุรกิจ 18 ชั่วโมง2511
9การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด 18 ชั่วโมง2520
10การติดตั้งระบบสายใยแก้วนำแสงภายใน และภายนอกอาคาร 18 ชั่วโมง3333