ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บริกร(Waiter) 30 ชั่วโมง2121
2การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1918
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง224208
4ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง00
5การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง4239
6การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4742
7การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2512
8การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2221
9พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง2020
10การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2220
11เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2826
12การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง9381
13ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง219203
14การควบคุมเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2525
15การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง3735
16เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชั่วโมง5447
17การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2323
18เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง1513
19ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4535
20การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2020
21เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง114106