ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง114106
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง219203
4ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง00
5การซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2323
6ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง224208
7เทคนิคการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2826
8การซ่อมรถจักรยานยนต์ระดับ1 30 ชั่วโมง4239
9การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ชั่วโมง4742
10พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 ชั่วโมง2020
11ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4535
12การใช้และการควบคุมเครื่องจักรกลCNCMilling1 30 ชั่วโมง2220
13ตำแหน่งบริกร 30 ชั่วโมง2121
14การประยุกต์ใช้งานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ในระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง1918
15เทคนิคการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม 30 ชั่วโมง5447
16การใช้GoogleApplicationเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2512
17การควบคุมเครื่องจักรรถยกอย่างปลอดภัย 30 ชั่วโมง2525
18การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง9381
19การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ 30 ชั่วโมง3735
20เทคโนโลยีการพ่นสีรถยนต์ 30 ชั่วโมง1513
21การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 ชั่วโมง2221