ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง1815
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง6760
3ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง3030
4เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง5050
5ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง62