ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง3030
2เทคนิคการสอนงานและเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง5050
3ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง1815
4ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง62
5การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง6760