ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปลูกผักปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง2018
2การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง6057
3การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 18 ชั่วโมง2019
4การประกอบอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
5การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2018
6การทำกระเป๋าผ้าพื้นเมืองเย็บด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020
7การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและสบู่สมุนไพร 18 ชั่วโมง181177
8การพับเหรียญโปรยทาน 18 ชั่วโมง4039
9การทำผลิตภัณฑ์จักสาน 18 ชั่วโมง6057
10การทำพรมเช็คเท้า 18 ชั่วโมง6060
11การทำไม้กวาด 18 ชั่วโมง6060
12การทำพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 18 ชั่วโมง2020
13การออกแบบบรรจุภัณฑ์และภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
14การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 18 ชั่วโมง6051