ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 18 ชั่วโมง2019
2การประกอบอาหารว่าง 18 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์จากเชือกมัดฟาง 18 ชั่วโมง6051
4การทำผลิตภัณฑ์จักสาน 18 ชั่วโมง6057
5การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2018
6การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและสบู่สมุนไพร 18 ชั่วโมง181177
7การทำพรมเช็คเท้า 18 ชั่วโมง6060
8การทำไม้กวาด 18 ชั่วโมง6060
9การทำกระเป๋าผ้าพื้นเมืองเย็บด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020
10การปลูกผักปลอดสารพิษ 18 ชั่วโมง2018
11การออกแบบบรรจุภัณฑ์และภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
12การพับเหรียญโปรยทาน 18 ชั่วโมง4039
13การทำพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู 18 ชั่วโมง2020
14การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง6057