ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Advanced Excel 2010 30 ชั่วโมง2121
2กลยุทธ์การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง2114
3ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง2010
4เทคนิคการเพิ่มยอดขาย 30 ชั่วโมง200
5ช่างเชื่อมประกอบโครงสร้าง 30 ชั่วโมง2016
6การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4543