ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 ชั่วโมง2020
3การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2020