ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2020
2การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2020
3พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
4ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ชั่วโมง2020
5ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2020
6การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2424