ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2222
2การทำศิลปะประดิษฐ์ (กรอบรูปที่ระลึกสามมิติ) 18 ชั่วโมง2020