ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 ชั่วโมง4039
2ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น 560 ชั่วโมง100
3การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2011
4ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง75
5ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าชาย 560 ชั่วโมง60
6การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง1818
7การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ:ต่อชนแผ่นเหล็ก 30 ชั่วโมง2219
8ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 480 ชั่วโมง22