ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์น้ำยาใช้ในครัวเรือน (น้ำยาล้างจาน, น้ำยาเอนกประสงค์, เจลล้างมือ) 18 ชั่วโมง2020
2การทำกระเป๋าหนังด้วยมือ 18 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (แหนมเห็ด เห็ดสวรรค์ เห็ดสามรส) 18 ชั่วโมง2020