ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2015
2ช่างแต่งผมสตรี 280 ชั่วโมง2424
3ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง2219
4ช่างเชื่อมทิกระดับ1 30 ชั่วโมง2119
5การเชื่อมแม็ก:เหล็กหนา 30 ชั่วโมง2019
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง66