ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง 18 ชั่วโมง4039
2การประกอบน้ำพริกสี่ภาค 18 ชั่วโมง2020
3การถนอมและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
4การทำหน้ากากอนามัยกันฝุ่น 18 ชั่วโมง2019
5เดคูพาจ 18 ชั่วโมง2017