ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบน้ำพริกสี่ภาค 18 ชั่วโมง2020
2การถนอมและแปรรูปอาหาร 18 ชั่วโมง2020
3เดคูพาจ 18 ชั่วโมง2017
4ศิลปะประดิษฐ์จากเครื่องหนัง 18 ชั่วโมง4039
5การทำหน้ากากอนามัยกันฝุ่น 18 ชั่วโมง2019