ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

ผู้ต้องขังและเยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีการปูกระเบื้องด้วยซีเมนต์ 30 ชั่วโมง3939
2ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 30 ชั่วโมง2120