ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพกำลังแรงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (10,000 คน) (ป้อนข้อมูลในระบบ)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มผลิตภาพการจัดเตรียมสินค้าขึ้นรถขนส่งและลดการสูญเสียจากชุดไฮดรอลิกส์เครื่องโม่เม็ด RECYCL ขัดข้อง 12 ชั่วโมง8787
2การเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตประเภทงานโครงการ 12 ชั่วโมง2020
3การเพิ่มผลิตภาพการรัด/ตัดหมูยอและลดการสูญเสียในการติดตั้งเครื่องบรรจุหมูยอ 12 ชั่วโมง8080
4การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตด้วยหลักการ STEM 12 ชั่วโมง6161
5การเพิ่มผลิตภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มชนาด 2.4 ลิตร 12 ชั่วโมง2020
6การเพิ่มผลิตภาพการตรวจสอบคุณภาพหมอนยางพาราด้วยเครื่องตรวจสอบคุณภาพแบบ Digital Image Processing และลดการสูญเสียในการเบิกจ่ายสินค้าคงคลัง 12 ชั่วโมง9696