ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง2928
2ช่างสีเครื่องเรือนระดับ1 30 ชั่วโมง2020
3ผู้ประกอบอาหารไทย 280 ชั่วโมง3028
4การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง1910