ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง6969
2การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2012
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง203190
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4441
5เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง4544
6การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง8886
7การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชั่วโมง4136
8ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง2020
9งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2525
10การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง6056