ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง6969
2ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง4441
3ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศรีษะ 30 ชั่วโมง2020
4การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิก 30 ชั่วโมง4136
5งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน 30 ชั่วโมง2525
6ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง203190
7การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์คลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง6056
8เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 30 ชั่วโมง4544
9การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง8886
10การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2012