ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ความสุขด้านการเงินและชีวิต 18 ชั่วโมง1716
2การประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2524