ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง1818
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง74
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง1515
4สาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2018
5เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง3027
6ช่างซ่อมเครื่องยนต์ (ล่าสุด) 560 ชั่วโมง150
7การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2625
8การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2013
9การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือระดับ1 30 ชั่วโมง2319