ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง1515
2ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง2018
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง1818
4การแปรรูปและถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2625
5ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 560 ชั่วโมง150
6การบำรุงรักษารถยนต์ 30 ชั่วโมง2013
7ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง74
8การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ1 30 ชั่วโมง2319
9เทคนิคการสอนงาน 30 ชั่วโมง3027