ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำโต๊ะปูนปั่นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง4040
2พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 18 ชั่วโมง6060
3อาหารว่างและขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
4การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง6060
5การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020