ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานบริการสนามกอล์ฟ 18 ชั่วโมง6060
2การทำโต๊ะปูนปั่นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง4040
3การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง6060
4อาหารว่างและขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารไทย 18 ชั่วโมง2020