ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 ชั่วโมง2424
2เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง2015
3เทคนิคการซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2016
4การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 30 ชั่วโมง2220
5ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง11
6ช่างไม้ก่อสร้างระดับ1 30 ชั่วโมง2524
7ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง96