ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง6560
3ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2221
4การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง1616
5การควบคุมลำดับขั้น 30 ชั่วโมง00
6การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง4030
7การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง2221
8การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2318
9ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4040
10ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง8989
11การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชั่วโมง2014
12การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ชั่วโมง8573
13การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง2214
14เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง2020
15ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง00
16การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2323
17การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2020
18การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2218
19การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ชั่วโมง2121
20การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2016
21เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง4237