ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง2020
2การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง4040
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 ชั่วโมง2221
5การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 ชั่วโมง4030
6การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 30 ชั่วโมง2323
7การใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม ระดับ 1 30 ชั่วโมง8573
8การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง2221
9การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง2016
10เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง4237
11การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์2มิติ 30 ชั่วโมง2121
12การเขียนแบบวิศวกรรม 30 ชั่วโมง2014
13การใช้ PLC ควบคุมระบบนิวแมติกส์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง1616
14การควบคุมลำดับขั้น 30 ชั่วโมง00
15ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง8989
16การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ 2 30 ชั่วโมง2218
17การใช้งานPLCในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2318
18เทคนิคการสอนงานด้านโลจิสติกส์(ระดับพื้นฐาน) 30 ชั่วโมง2020
19ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ชั่วโมง00
20การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ 30 ชั่วโมง6560
21การประยุกต์ใช้งาน PLC ระดับกลาง 30 ชั่วโมง2214