ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมไฟฟ้า 18 ชม. 18 ชั่วโมง2517
2การประกอบธุรกิจอาหาร 18 ชั่วโมง2525
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง2515
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม. 18 ชั่วโมง2520
5การทำอาหารว่างและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 30 ชั่วโมง2020
6การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
7การซ่อมเครื่องหนัง (กระเป๋า) 30 ชั่วโมง2020