ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประกอบธุรกิจอาหาร 18 ชั่วโมง2525
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 ชั่วโมง2515
3การขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4การซ่อมเครื่องหนัง (กระเป๋า) 30 ชั่วโมง2020
5ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 ชม. 18 ชั่วโมง2520
6การทำอาหารว่างและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 30 ชั่วโมง2020
7ช่างเชื่อมไฟฟ้า 18 ชม. 18 ชั่วโมง2517