ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบริหารจัดการของเสีย 30 ชั่วโมง5453
2ความปลอดภัยในการเดินเรือและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ 30 ชั่วโมง6055
3การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress 30 ชั่วโมง1818
4การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง2727
5การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตร 30 ชั่วโมง7171
6การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 36 ชั่วโมง6969
7เทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) 36 ชั่วโมง9090
8เทคนิคการสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2222
9การทำขนมอบ 30 ชั่วโมง3131
10ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น (ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น) 30 ชั่วโมง1717
11Leadership 30 ชั่วโมง2020
12การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแบบโฮมสเตย์ 30 ชั่วโมง2020
13การทำขนมไทย ระดับ 1 30 ชั่วโมง2323
14ช่างแต่งผมมืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
15เทคนิคการบังคับปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง4040
16การวิเคราะห์และประมวลผลสถานะเครื่องจักรอุตสาหกรรมระยะไกล 150 ชั่วโมง2525
17นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๑ 30 ชั่วโมง5151
18เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 ชั่วโมง9393
19การบริหารจัดการตลาดออนไลน์ (E-commerce) 30 ชั่วโมง2828
20บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 ชั่วโมง5352
21การติดตั้งจานดาวเทียมและกล้องวงจรปิด 30 ชั่วโมง4040
22ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 36 ชั่วโมง2121
23การออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต 150 ชั่วโมง9189
24บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง5554
25เทคนิคการจัดการคลังสินค้า (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง103103
26เทคนิคการขับรถลากจูง 210 ชั่วโมง126125
27เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง5252
28 การพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ 30 ชั่วโมง1818
29การประกอบอาหารนานาชาติ 30 ชั่วโมง2525
30ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
31การโฆษณาและการตลาดด้านการท่องเที่ยว 30 ชั่วโมง2020
32คานาเป้และเครื่องดื่มสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2626
33การซ่อมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง2424
34เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง8989
35การบริหารงานอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมยุคใหม่ 30 ชั่วโมง1919
36การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง4847
37เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 30 ชั่วโมง4545
38การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง3030
39การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino Board 30 ชั่วโมง2020
40HR Management 30 ชั่วโมง2020
41การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น 30 ชั่วโมง4646
42การใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นงานด้วยกล้องอุตสาหกรรม 150 ชั่วโมง2912
43การผลิตปุ๋ยหมักและสารชีวภาพกำจัดแมลง 30 ชั่วโมง1818
44เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง5252
45มาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการโรงแรม ตำแหน่งบริกร (Waiter) 30 ชั่วโมง2020
46การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
47อาหารไทยสำหรับร้านคาเฟ่ 30 ชั่วโมง2424
48เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (สำหรับรถพยาบาล) 30 ชั่วโมง4646
49Professional Training of Trainer 30 ชั่วโมง4949
50Business Plan 30 ชั่วโมง5756
51การสร้างแพทเทิร์น เสื้อโค้ทและกระเป๋า 30 ชั่วโมง2626
52พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า 130 ชั่วโมง1616